Info

OM GRUNDFØR FESTIVAL

Grundfør Festival afholdes i ANLÆGGET bag Grundfør Forsamlingshus.

Ideen opstod efter en fantastisk havefest i Grundfør sommeren 2009, hvor bandet Clazz spillede.
Folk strømmede til, og havefesten endte med en forrygende fest for en stor del af Grundfør.
Den aften tændtes idéen til festivalen – ikke bare en byfest, men en fest, hvor musikken og den hyggelige stemning med plads til alle, skulle være i centrum.

I efteråret 2009 blev Grundfør Festival Forening stiftet, og så startede et stort arbejde med at søge diverse tilladelser, kommunale midler, sponsorater, indhente tilbud og hvad der ellers skal til, for at holde en lille festival..

Mange frivillige har gennem årene hjulpet til, og uden den hjælp, ingen festival. Kæmpe tak til alle!

Visionen for Grundfør Festival

Formålet med festivalen er at skabe et projekt, der kan samle unge som gamle og gøre Grundfør kendt som en landsby, der sætter fællesskabet højt. Ved at arrangere en årligt tilbagevendende festival i Grundfør håber vi at kunne forene lokale musik-interesser på tværs af generationer.
Desuden giver festivalen nye up-coming bands mulighed for at spille på fuldt udstyret scene med et større publikum.
Vi håber med arrangementet at kunne bidrage til, at “hold-ånden” i Grundfør højnes, og give alle, både gæster og medhjælpere, en stor musikalsk oplevelse

Grundførs festival bestyrelse

Formand
Gitte M. Johansen

Næstformand
Henrik Buch

Kasserer
Lotte Korstgaard

Bestyrelsesmedlem
Finn Frøslev

Bestyrelsesmedlem
Michael Basbøll

Suppleant
Jesper Langballe

Sikkerhed og Regler

Brandsikring
I alle boder og på scenen forefindes pulverslukkere, samt på pladsen et par branddaskere.
I tilfælde af brand følges medhjælpernes anvisninger.

Vis omtanke, smid ikke cigaretskod i naturen, men i de opstillede askebægre/tønder.
På festivalen færdes man på eget ansvar, og skal til enhver tid efterkomme vagternes henvisninger.
Ellers gælder selvfølgelig almindelige regler for god opførsel. Vi er der alle for at lave en god dag for hinanden…:-)