Info

OM GRUNDFØR FESTIVAL

Grundfør Festival afholdes i ANLÆGGET bag Grundfør Forsamlingshus.

Ideen opstod efter en fantastisk havefest i Grundfør sommeren 2009, hvor Clazz spillede af flere omgange.
Både de inviterede gæster og tilstrømmende naboer havde en forrygende oplevelse. Der blev snakket om, at det burde man gøre igen, bare for hele byen, og havde man alligevel en scene, skulle flere have glæde af at optræde; ikke mindst lokale upcoming bands.

I efteråret 2009 blev Grundfør Festival Forening stiftet, og så startede et stort arbejde med at søge diverse tilladelser, kommunale midler, sponsorater, indhente tilbud og mange andre ting.

Festivalen er kun blevet til i kraft af mange menneskers frivillige arbejde og store engagement, så stor tak til alle!

Visionen for Grundfør Festival

Formålet med festivalen er at skabe et projekt, der kan samle unge som gamle og gøre Grundfør kendt som en landsby, der sætter fællesskabet højt. Ved at arrangere en årligt tilbagevendende festival i Grundfør håber vi at kunne forene lokale musik-interesser på tværs af generationer.
Desuden skal festivalen også ses som en mulighed for nye up-coming bands m.m., hvor de kan prøve deres talenter af på en scene med et større publikum.

Vi håber med arrangementet at kunne bidrage til, at “hold-ånden” i Grundfør højnes, og give alle, både gæster og medhjælpere, en stor musikalsk oplevelse.

Grundførs festival bestyrelse

Formand
Gitte M. Johansen

Næstformand
Henrik Buch

Kasserer
Lotte Korstgaard

Suppleant
Jesper Langballe

Bestyrelsesmedlem
Finn Frøslev

Bestyrelsesmedlem
Michael Basbøll

Sikkerhed og Regler

Brandsikring
I alle boder og på scenen forefindes pulverslukkere, samt på pladsen et par branddaskere.

I tilfælde af brand følges medhjælpernes anvisninger.

Vis omtanke, smid ikke cigaretskod i naturen, men i de opstillede askebægre/tønder.
På festivalen færdes man på eget ansvar, og skal til enhver tid efterkomme vagternes henvisninger.
Ellers gælder selvfølgelig almindelige regler for god opførsel, vi er der alle for at lave en god dag for hinanden…:-)

festival-paa-facebook_01
Du kan melde dig på vores Facebook profil og følge med i nye ting der sker i forbindelsen med festivalen. F.eks. få du en besked når det endelige festival program er klar.
BESØG VORES FACEBOOK PROFIL HER